White Terrazzo Frame

$24.95
Size

Pinks & White

Small: 16 x 2 x 21cm / 4x6"

Large: 19 x 2 x 24cm / 5x7"

Terrazzo

Pinks & White

Small: 16 x 2 x 21cm / 4x6"

Large: 19 x 2 x 24cm / 5x7"

Terrazzo