Sahara Table Lamp

$169.00

Tan Ceramic Base 

Beige Shade

26 x 42cm

Tan Ceramic Base 

Beige Shade

26 x 42cm